01

Kayıt Ve İlk Değerlendirme

Kişinin web sitesine yapacağı başvurunun ardından ekibimiz tarafından geri dönüş sağlanacaktır. Talebi doğrultusunda bu müdahaleler yüz yüze ve ya online olarak sağlanacaktır. (ev ve iş yeri ergonomik müdahalesi , aile eğitimi, mesleki rehabilitasyon, duyu eğitimi vb. ergoterapi müdahaleleri bu kapsama girer.)

02

İhtiyaç Analizi Tespiti

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda yapılacak olan müdahaleyi belirlemek amacıyla ihtiyaç analizi yapılacaktır.

03

Müdahale

İhtiyaçların tespitinin ardından kişilerin yaşam kalitesini arttırmak ve günlük yaşamda karşılaşılan problemleri çözmek amacıyla müdahale yapılacaktır.

04

Kişinin Çevreye Uyumuna Dair Değerlendirmeler

Kişilere yapılan müdahale sonrasında belirli periyotlar ile değerlendirme yapılarak, müdahalenin günlük yaşama katkısı ve kişilerin memnuniyeti değerlendirilecektir.