Kayıt ve İlk Görüşme 

İhtiyaç Analizi& Tespiti

Müdahale

Kişinin Çevreye Uyumuna Dair Değerlendirmeler