Kayıt ve İlk Görüşme 

İhtiyaca Yönelik Değerlendirme 

Ürün Seçimi ve/veya Tasarımı

Ürünün Kişiye Uygun Hale Getirilmesi 

Yeniden Değerlendirme ve Takip 

KİŞİYE ÖZEL ADAPTİF ÜRÜN TASARIMI & KULLANIM EĞİTİMİ    

3 boyutlu yazıcılar son yıllarda bir çok sektörde kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Genellikle prototip yapma amaçlı kullanılan bu teknolojiyi, biz Türkiye'de rehabilitasyon sektöründe ilk kez son ürün oluşturma amaçlı olarak kullandık.

    Peki biz bu hizmeti sağlarken neyi amaçlıyoruz ?  

    

    Rehabilitasyon sektöründe danışanlarımıza hizmet verirken 3 çeşit yaklaşım kullanmaktayız. Bunlar; 

1- Remedial (İyileştirici)

2- Kompansatuar (Telafi Edici)

3- Remedial + Kompansatuar

  Bu 3 tekniğin özünde danışanlarımıza rehabilitasyon süreciyle birlikte bağımsızlık kazandırmak yer alıyor. Remedial teknikler var olan durumu düzeltici, tedavi edici niteliktedir. Kompansatuar teknikler ise var olan durum içerisinde bağımsızlığı sağlayabilecek farklı alternatif yollar geliştirme niteliğindedir. 

   

    Yardımcı cihaz kullanımı rehabilitasyon sürecinde hem remedial teknikleri destekleyici olarak hem de kompansatuar olarak kullanılabilmektedir. Terapistler danışanlarına süreç içerisinde kullanmaları gereken ve kullanmaları durumunda onlara iyi gelebilecek materyalleri belirleyerek kullanmalarını tavsiye etmektedir. 

    Bu cihazları kimi zaman kendi imkanlarımız ile yapabiliyor iken büyük bir çoğunluğunda bunu yapamıyoruz. Ve ülkemizde bu cihazlara erişimin zor olmasından kaynaklı danışanlarımızın bağımsızlık sürecinde bir adım geride kalabiliyoruz. Bu nedenle erişilebilirliğin ve kişiselleştirilebilirliğin kolay olduğu bu yöntem ile danışanlarımızın bağımsızlığını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. 

    Bu aparatları sizlere ulaştırırken nasıl bir süreçten geçiyoruz ? 

  1. Web sitemizin iletişim sekmesinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapabileceğiniz başvurunun ardından ekibimiz tarafından sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Bu ilk görüşmede kişiden öyküsü alınacak ve talepleri öğrenilecektir.   

  2. İlk görüşmenin ardından anamnez (geçmiş yaşam öyküsü) alındıktan sonra şikayetler doğrultusunda standardize değerlendirme formları ve manuel değerlendirmeler ile problem tespit edilecektir.

  3. Problemin tespitiyle birlikte kişinin ihtiyacı olan ürün belirlenecektir. Bu ürün kişinin talepleri doğrultusunda var olan ürün havuzundan seçilebilecek veya kişiye özel olarak tasarlanabilecektir. Ve tasarımlar kişinin antropometrik ölçümleri alınarak yapılacaktır.

  4. Seçilen veya tasarımı yapılacak ürün hazır hale getirildikten sonra kişiye teslim edilecektir. Ürünün tesliminden önce rehabilitasyon uzmanları tarafından ürünün nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili kullanım eğitimi verilecektir. Eğitim sonrasında ürün ile kişi arasındaki uyuma bakılacak ve kişinin bu cihazı uygun olarak kullanabilmesi sağlanacaktır.

  5. Kişinin ürünü kullandığı süreç içerisinde belirli periyotlar ile değerlendirme yapılarak takibe devam edilecektir. Ürün ile ilgili memnuniyet ve yaşam kalitesindeki değişim hakkında bilgi edinilecektir.

Adaptif ürünlerimizin bir kısmı mağaza kısmında yer almakla birlikte,

ihtiyacınız olan diğer  ürünleri de tasarım ekibimizle tasarlayıp temin edebiliriz.