01

Kayıt Ve İlk Değerlendirme

02

İhtiyaç Analizi Tespiti

03

Müdahale

04

Kişinin Çevreye Uyumuna Dair Değerlendirmeler