PEDİATRİK REHABİLİTASYON

     Pediatrik rehabilitasyon, çocukluk dönemlerinde doğuştan veya sonradan oluşan ve günlük yaşamı kısıtlayan engellilik durumlarında farklı disiplinlerin iyileştirme ve fonksiyonları koruyabilme amacıyla yaptıkları çeşitli uygulamaları içermektedir. 

   Bu rehabilitasyon alanı; down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, serebral palsi, brakial pleksus yaralanmaları, öğrenme güçlükleri, el yaralanmaları, spina bifida, yürüyüş bozuklukları, dikkat- hafıza problemleri, kas- iskelet sistem hastalıları, davranış problemleri, gelişimsel gerilikler, mental retardasyon (zihinsel gerilikler), duyusal bütünleme bozuklukları ve daha bir çok rahatsızlığı kapsamaktadır. 

 

    Ergoterapi, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, psikoterapi, tıbbı müdahaleler ve gereksinim duyulan farklı disiplinlerin farklı müdahale yöntemleri ile çocuklarımız günlük yaşamlarındaki bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmaktadır. Her disiplin farklı bir perspektiften bakarak müdahale ederken kendi aralarındaki etkileşim ile interdisipliner bir yaklaşımı benimsemektedirler. 

 

 

Pediatrik Ergoterapi Uygulamaları

 

     Ergoterapi, danışanların günlük yaşamlarına aktif katılımlarını ve bu zaman dilimlerindeki aktivitelerindeki bağımsızlıklarını arttırmak amacıyla yapılan rehabilitasyon uygulamalarının bir bütünüdür. Bu rehabilitasyon alanının çocuklar ile çalışırken aracı olarak kullandığı temel şey oyundur. Oyun, çocukluk dönemindeki gelişim sürecinde yer edinen en büyük aktivitedir. Gelişim sürecinde emeklemeden, adım atmaya, bardak tutmadan yemek yemeye, kıyafetlerini giyip çıkarmaktan banyo yapmaya, yazı yazmaktan okumaya bir çok beceri geliştiriyoruz. Bunlar tipik gelişim gösteren çocuklarımızda olağan haliyle ilerlerken tipik gelişimini belli sebeplerden dolayı devam ettiremeyen çocuklarımızda daha farklı ilerlemektedir.

     Beslenme, giyinme, yıkanma vb. temel yaşam becerileri ile birlikte gün içerisinde yaptıkları ve gereksinim duydukları her aktivite için farklı beceriler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu becerilerin hepsi birbirine bağlantılıdır ve temeldeki bir eksiklik piramidin en üst basamaklarını da etkilemektedir. Örn. duyusal bir hassasiyetten kaynaklı olabilecek problemden dolayı okul döneminde kalem tutmakta veya kalemi doğru bir basınçla kullanmakta zorluk yaşanabilir. 

       

                                   Ergoterapi uygulamaları ile çocukluk döneminde geliştirilmesi gereken becerileri                                           temelden başlayarak destekliyoruz. Ve yapılan uygulamalardaki amaç bu becerilerin                                     günlük yaşama aktarılarak fonksiyonel gelişimi destekleyebilmesidir. Örn. Oyun                                                hamurları ile oynanan bir oyun aracılığıyla kalem tutma becerileri desteklenebilir.                                                 Yapılacak tüm uygulamalarda çocukların yalnızca fiziksel olarak değil                                                           bilişsel, sosyal, iletişim kurabilme vb. yönlerden de desteklenmektedir.                                                          Böylece bir bütün  olarak müdahale edilebilmekktedir. 

 Çocuklarırın büyürken fonksiyonlarını kullanabilecek ve bağımsız bir yetişkin olabilmek için edinmesi gereken beceriler; 

 • İnce ve kaba motor beceriler,

 • Postüral kontrol,

 • Motor planlama,

 • Dürtü kontrolü,

 • Duygusal / davranışsal düzenleme , 

 • Kendi kendine yardım becerileri (giyinme, hijyen ve kendi kendine beslenme),

 • Sosyal etkileşim,

 • Beslenme 

 • Bilişsel işlem / dikkat

 • Bilateral entegrasyon ve sıralama

 • Mobilizasyon 

 • Üst ekstremite / gövde kontrolü, dayanıklılığı 

 • Görsel motor becerileri

 • Algısal beceriler

 

  

       
 

Kibrit oynamak
 • Duyusal işleme bozuklukları

 • Otizm spektrum bozukluğu

 • Serebral palsi

 • Down Sendromu

 • Öğrenme bozuklukları ve bilişsel eksiklikler

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

 • Gelişimsel gecikmeler

 • Disgrafi (el yazısında zorluk)

 • Genetik bozukluklar

 • Rett sendromu

 • Spina bifida

 • Gelişememe / beslenme sorunları

 • Travmatik beyin yaralanmaları

 • Diğer nörolojik ve kas-iskelet sistemi bozuklukları

Ergoterapistler çocukların çocuk olma sürecindeki işlerini yaparken ihtiyacı olan becerileri edinmelerine yardımcı olur.