Basınç Azaltıcı Bıçak Aparatı

Basınç Azaltıcı Bıçak Aparatı

Tek parçadan oluşan ürün, bıçak yardımı ile kesme aktivitesi yapıldığı zamanlarda bıçağın üst yüzeyinin parmakta oluşturduğu basıncı daha geniş bir alana dağıtarak hasarları önlemek ve aktiviteyi kolaylaştırmak üzere her ölçüdeki bıçağa uygun olarak tasarlanmıştır. 

Duyusal kayıplar, sinir hasarları, stabilizasyon sağlayamama vb. durumların varlığında bireylerin ihtiyaç duymaları halinde bağımsızlıklarını sağlayabilmeleri için kullanıma uygundur.