Taktil Diskler

Taktil Diskler

Görsel şekil ayırt etme, 3 boyut algısı, stereognozi, görsel eşleştirme vb. becerilerin geliştirilmesi için tasarlanan bu ürün ile farklı kombinasyonlarda çalışılabilir. 

Periferik sinir yaralanmaları, inme, yaygın gelişimsel bozukluklar, disleksi vb. görsel algısal ve görsel uzaysal fonksiyonların, dokunma duyusunun etkilendiği durumlarda bireylerin ihtiyaç duymaları halinde kullanılabilir.